Vue Conditional Rendering

Vue:2.5

Vue 對於 UI 上顯示的條件判斷式通常是使用 v-ifv-elsev-else-ifv-show 這幾個語法來處理。

v-if

Notice: v-for 執行優先權大於 v-if

範例

<div id="app">
  <!-- v-if -->
  <span v-if="ok">Now you see me</span>
  <span v-else>Disable</span>

  <!-- v-else-if -->
  <div v-if="type === 'A'">A</div>
  <div v-else-if="type === 'B'">B</div>
  <div v-else-if="type === 'C'">C</div>
  <div v-else>Not A/B/C</div>
</div>
const vm = new Vue({
  el: '#app',
  data: {
    ok: false,
    type: 'D'
  }
});

Vue 為了讓 render 的效率更好,因此只會針對不同的地方做調整,並不會整個 Element 都重新 render,因此如果遇到 input 這種讓使用自行輸入的元件,不管你怎麼切換 value 都不會被刪除。

範例

<div id="app">
  <!-- 使用者輸入的 value 並不會切換而清空 -->
  <div v-if="isName">
    <input type="text" placeholder="請輸入姓名">
  </div>
  <div v-else>
    <input type="text" placeholder="請輸入 E-mail">
  </div>
  <button @click="toggle">切換</button>
</div>
const vm = new Vue({
  el: '#app',
  data: {
    isName: true,
  },
  methods: {
    toggle: function () {
      this.isName = !this.isName;
    }
  }
});

如果遇到這種問題,必須再加入 key attribute,讓 Vue 知道是不同的元件。

<div id="app">
  <div v-if="isName">
    <input type="text" placeholder="請輸入姓名" key="name-input">
  </div>
  <div v-else>
    <input type="text" placeholder="請輸入 E-mail" key="email-input">
  </div>
  <button @click="toggle">切換</button>
</div>

v-show

v-showv-if 用法其實差不多,但有幾點差別:

 • v-show 沒有 else
 • v-if 會根據條件決定要不要 render,v-show 是會全部 render 再隱藏。
 • v-show 不支援 <template>

範例

<div id="app">
  <div v-if="isShow">Show</div>
</div>
const vm = new Vue({
  el: '#app',
  data: {
    isShow: false,
  }
});
Categories: Vue